DEN HAAG - De chemiesector heeft grote moeite met het vinden van goed opgeleide werknemers. Bijna driekwart van de chemiebedrijven stelt een tekort te hebben aan personeel. Bijna een derde verwacht dat het tekort de komende jaren toeneemt. Het schort vooral aan werknemers op mbo- en hbo-niveau.

Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Arthur D. Little, dat donderdag wordt gepubliceerd. Het bureau ondervroeg in opdracht van de KNCV (de beroepsvereniging voor chemici) en de VNCI (de brancheorganisatie van de chemiesector) ruim dertig bedrijven.

Vooral vacatures voor operator- en laboratoriumpersoneel blijken moeilijk in te vullen. De sector is een aantrekkelijke werkgever, stellen de onderzoekers.

Salarissen
De salarissen liggen namelijk zo'n 18 procent boven het landelijke gemiddelde, de startsalarissen voor hbo'ers en wo'ers liggen 8 procent hoger en de carrièreperspectieven zijn goed.

Het personeelstekort leidt er vooralsnog niet toe dat werkgevers de salarissen of bonussen opschroeven. Een groot deel (40 procent) van de bedrijven neemt nog geen maatregelen om het tekort aan te pakken. De bedrijven die dit wel doen, doen dat via outsourcing en automatisering.