DEN HAAG - "Fatsoenlijk en netjes" ondernemen hoort deel uit te maken van de code Tabaksblat, de gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen. Dat zei oud-Unilevertopman Antony Burgmans, toen hij donderdag een rapport aanbood aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

Burgmans kwam met aanbevelingen over het opnemen van "maatschappelijk verantwoord ondernemen" in de code. "Vraagstukken en uitdagingen als klimaatverandering, toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit en de naleving van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen," dienen een rol te spelen in het beleid van de onderneming.

Brugmans pleit voor "maatwerk". Bij sommige ondernemingen is het vooral van belang om beleid te ontwikkelen rond milieu, bij andere kan het meer gaan om arbeidsnormen.

Burgmans ziet zijn rapport als "voorwerk en spitwerk" voor de commissie Frijns, die zich buigt over de naleving van de code Tabaksblat en met voorstellen kan komen om die te verbeteren. "Ik verwacht een positieve reactie van die commissie", aldus Burgmans. Volgens hem gebruiken ook veel niet-beurgenoteerde ondernemingen en instellingen de code Tabaksblat als leidraad.