DIEMEN - Uitzender Randstad gaat in de kosten snijden. Het bedrijf neemt hiervoor in het vierde kwartaal een voorziening van 10 tot 15 miljoen euro.

Waar er gesneden gaat worden, wat dat betekent voor de werkgelegenheid bij het bedrijf en hoeveel de kostenbesparing moet opleveren, wilde bestuursvoorzitter Ben Noteboom donderdag niet zeggen.

Vedior
"Het betekent dat we in de kosten van verschillende activiteiten gaan snijden", aldus de topman. "We komen daar zeker in het volgende kwartaal gedetailleerd op terug." De kostenreductie komt bovenop de kostenvoordelen die het concern behaalt door de overname van Vedior. Met de acquisitie denkt Randstad op jaarbasis 130 miljoen euro te kunnen besparen.

Het terugbrengen van de kosten van activiteiten van het gecombineerde bedrijf wordt ingegeven door een verslechtering van de situatie op de markten waarin Randstad opereert. Bedrijven snijden door de financiële crisis en de dreigende economische recessie massaal in de kosten. In een recessie gooien bedrijven vaak als eerste de uitzendkrachten eruit.

Aantallen
Dat is bij Randstad te zien in de steeds sterker dalende volumes. In de eerste weken van oktober daalde het aantal ingehuurde uitzendkrachten nog sterker dan al het geval was in september. In september was de autonome omzet per werkdag 6 procent lager dan vorig jaar, wat aangeeft dat het aantal ingehuurde uitzendkrachten gedaald is.

Terwijl eerdere kwartalen een geleidelijke afname van de groei in veel regio's lieten zien, is er volgens het concern nu sprake van een duidelijke krimp. Zo heeft Randstad in zijn volwassen markten in Europa en Noord-Amerika te maken met een afname. In Nederland daalde de omzet met 2 procent, in Noord-Amerika met 8 procent. In Duitsland was nog wel sprake van groei (9 procent), maar ook daar dreigt een krimp.

Randstad boekte in het derde kwartaal een vijfde minder winst vergeleken met vorig jaar. In dit cijfer is de nettowinst van het overgenomen Vedior van vorig jaar niet meegenomen. De omzet daalde met 3 procent tot 4,47 miljard euro, vergeleken met de gecombineerde resultaten van Vedior en Randstad. Ook het gecombineerde bedrijfsresultaat daalde, met 4 procent tot 242,4 procent.