DEN HAAG - Als werkgevers en vakbonden onvoldoende afspraken maken in cao's over de afbouw van zogeheten ontziemaatregelen voor ouderen, zoals extra verlofdagen, worden deze regelingen uiteindelijk bij wet aangepakt. Dat zei minister Donner (Sociale Zaken) woensdag in de Tweede Kamer.

Daarbij benadrukte Donner dat speciale voorzieningen die ouder personeel onnodig duur maken en discriminerend kunnen zijn, al worden geschrapt. Daarover heeft het kabinet ook afspraken gemaakt met sociale partners tijdens het Najaarsoverleg in oktober.

Ook zei de minister dat cao's niet "van de ene dag op de andere" zijn aan te passen. Daarvoor moeten werkgevers en vakbonden enige jaren de tijd krijgen.

Doorwerken
De CDA-bewindsman reageerde daarmee op vragen van VVD, GroenLinks en D66 hoe hij omgaat met cao-afspraken die belemmeren dat mensen langer doorwerken.

Vooral VVD-Kamerlid Stef Blok en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya drongen erop aan dat de minister niet meer cao's algemeen verbindend verklaard voor een hele sector als in de collectieve arbeidsovereenkomst afspraken staan, die in strijd zijn met het kabinetsbeleid om meer mensen aan het werk te krijgen.