DEN HAAG - De bijverdienregeling in de bijstand wordt opengesteld voor gepensioneerden. Nu staat in de regeling nog een leeftijdsgrens van 65 jaar.

Maar staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) wil regelen dat arme 65-plussers die door een onvolledige AOW een beroep moeten doen op bijstand, ook 181 euro per maand mogen bijverdienen naast hun uitkering.

De PvdA-bewindsman kondigde woensdag in de Tweede Kamer aan tijdens een debat over mensen met een AOW-gat dat de regeling per 2010 wordt aanpast. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg de nieuwe regeling mee te nemen in de begroting Sociale Zaken voor volgend jaar. Daarop zegde de staatssecretaris toe te bekijken of de nieuwe regeling al per 1 januari 2009 in kan gaan.

Bijstand
Verder was de Kamer tevreden over het besluit om vanaf 2010 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitvoert, ook de bijstand te laten uitkeren aan arme gepensioneerden. D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya had daarover een motie ingediend om te voorkomen dat mensen met een AOW-gat en recht hebben op bijstand, daarvan geen gebruik van maken door onwetendheid of schaamte.

Ongeveer 425.000 65-plussers hebben momenteel een onvolledig staatspensioen, omdat zij tussen hun 15e en 65e niet aldoor in Nederland hebben gewoond. Voor elk ontbrekend jaar wordt de AOW met 2 procent gekort.

Afspraken
Nu keert de SVB alleen de bijstand direct met de AOW uit als afspraken zijn gemaakt met een gemeente. Tot onvrede van de Kamer wilden tot nu toe ongeveer driehonderd gemeenten niet met de SVB samenwerken op vrijwillige basis. Vooral het verzet van Amsterdam, waar veel migranten wonen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, stuitte de Kamer tegen de borst.

Verder was alleen de VVD kritisch over het plan om mensen met een AOW-gat ruimere mogelijkheden te geven voor het inkopen van extra staatspensioen. Volgens het liberale Kamerlid Stef Blok krijgen immigranten daarbij op kosten van de belastingbetaler een korting van 25.000 euro. Hij wil dat mensen bij het dichten van hun AOW-gat gewoon een kostendekkende premie betalen.

Kostbaar
Maar CDA'er Omtzigt wierp tegen dat het gaat om een regeling waar ruim twintig mensen maar gebruik van maken per jaar, omdat het nog altijd vrij kostbaar is. Bovendien zou het nauwelijks gaan om immigranten, maar vooral om Nederlanders die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond.