AMSTERDAM - Het kabinet wil de spaarloontegoeden niet deblokkeren. Dat schrijft staatsecretaris De Jager van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

PVV-kamerleden Wilders en Van Dijck hadden de staatssecretaris gevraagd te reageren op het FNV-voorstel om het spaarloon rond Kerstmis vrij te geven.

Volgens hen zou het voorstel uitgevoerd moeten worden om het consumentenvertrouwen en de koopkracht van de burger te laten toenemen.

Beleid
De Jager heeft echter gisteren in een brief laten weten dat het kabinet helemaal niet van plan is de spaarloontegoeden te deblokkeren. Volgens hem zou het onttrekken van enkele miljarden uit het bankstelsel het liquiditeitsprobleem bij de banken mogelijk zelfs verergeren.

En dat is niet de bedoeling, want "het beleid van het kabinet is er juist op gericht om het systeemrisico binnen de financiële sector te beperken". Daarbij betwijfelt de staatssecretaris of het deblokkeren een (substantieel) effect heeft op de consumptie en economische groei. Overigens zou de koopkracht als zodanig niet verbeteren voor de burger.