Met duurzaam ondernemen kunnen bedrijven zich steeds beter onderscheiden. Zeker in de huidige tijden, waarin beleggers op zoek zijn naar een veilige haven.

Door Klaas van den Berg | PricewaterhouseCoopers

In de huidige tijd klinkt het wellicht als vloeken in de kerk, maar ondernemingen doen er momenteel goed aan meer tijd en energie in hun duurzame bedrijfsvoering te steken. Al eerder heb ik op deze plek gezegd dat duurzaamheid steeds meer bepalend wordt voor het succes van een onderneming en het rapport dat Carbon Disclosure Project's (CDP) vandaag heeft geopenbaard, onderstreept dat alleen maar.

Rapport
Bij het CDP zijn 385 institutionele beleggers met een gezamenlijk beheerd vermogen van 57 biljoen dollar aangesloten. Voor deze organisatie, die onder meer wordt ondersteund door het ministerie van Vrom, heeft PricewaterhouseCoopers het rapport geschreven met daarin de resultaten van de enquête onder de vijftig grootste bedrijven op de beurs van Amsterdam.

Grote beleggers als pensioenfondsen zijn namelijk in toenemende mate geïnteresseerd in de manier hoe én in welke mate ondernemingen hun bedrijfsvoering duurzaam inrichten. Aangejaagd door de financiële crisis zien zij ondernemingen die oog hebben voor de risico's en kansen als gevolg van de klimaatverandering, steeds meer als een veilige haven.

Voor een ondernemer is dit iets om wakker van te liggen. Kleine aanpassingen zijn namelijk niet meer voldoende. Om op het gebied van duurzaam ondernemen grote stappen te maken, moeten vaak hele productie- en administratieve processen op de schop.

Kansen
Uit het CDP-onderzoek blijkt dat veel bedrijven kansen zien in een actief klimaatbeleid, bijvoorbeeld via emissiehandel of introductie van nieuwe producten. Ruim zestig procent van de bedrijven heeft reductieplannen en bespreekt het onderwerp op Raad van Bestuur-niveau.

In Nederland is er tegelijk nog het nodige te winnen. Allereerst kunnen we stellen dat de respons in de enquête tegenvalt. Ongeveer de helft van de in Nederland benaderde bedrijven heeft meegedaan, tegen een wereldwijde respons van 75 procent.

Koplopers
Het onderzoek toont aan dat we koplopers hebben, zoals TNT, dat zelfs wereldwijd het hoogst scoort in zijn sector. Ook Royal Dutch Shell en DSM en minder energie-intensieve ondernemingen als Logica, Nutreco en Reed Elsevier scoren goed. Daar staat tegenover dat veel bedrijven nog onder het wereldwijde gemiddelde zitten.

De kwaliteit, de betrouwbaarheid en de uniformiteit van de manier hoe bedrijven niet-financiele gegevens op het gebied van klimaat rapporteren kan én moet dus veel beter. Pas dan kunnen beleggers makkelijker een vergelijking maken en beoordelen in welk bedrijf ze wel of niet moet beleggen. En kunnen afnemers beter bepalen met welke partij zij in zee gaan. Uiteindelijk levert het voor iedereen een win-situatie op.

Klaas van den Berg is director bij PricewaterhouseCoopers en geeft leiding aan de Nederlandse Sustainability-praktijk.