BRUSSEL - Minister Wouter Bos (Financiën) verwacht weinig concrete gedetailleerde afspraken bij de topontmoeting van industriële grootmachten op 15 november in Washington.

Een voorbereidende EU-tekst gaat vooral over algemene waarden, principes en oriëntaties, zei Bos dinsdag na EU-beraad. "Het kan bijna niet anders nu de Verenigde Staten net een nieuwe president aan het kiezen zijn."

Bos en premier Balkenende hadden juist ingezet op een reeks concrete maatregelen om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen. Het kabinet denkt aan het laten goedkeuren van bonussen bij banken en een verplichte risicomanager met vetorecht in het bestuur van financiële concerns. "Zodra we doorhadden dat de discussie zich niet op dat niveau afspeelt, hebben we dat politiek niet meer gepushed", zei Bos.

IMF
Hij hoopt dat de economische grootmachten bij de top wel willen afspreken om het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een sterkere rol te geven. De rol van het IMF is volgens hem cruciaal.

Bos wil niet te lang stilstaan bij pogingen om een wereldwijd akkoord te bereiken. "We moeten oppassen dat we niet jarenlang bezig zijn met een wereldwijd akkoord en vergeten dat we op EU-niveau allerlei zaken sneller kunnen regelen", zei Bos, doelend op het Britse streven naar een globaal akkoord.

Duitsland
De vicepremier zei echter wel dat Duitsland opvallend afwezig is in het beraad over de financiële crisis. "Dat valt tegen, omdat Duitsland traditioneel onze bondgenoot is."

Bos toonde ook enige scepsis bij het plan van onder meer Duitsland om voor miljarden euro's de economie op te peppen. Bij het beraad zei namelijk geen enkel EU-land dat het zijn begroting gaat aanpassen. "Je weet hoe het gaat in de politiek: een goed plan verkoop je minstens vijf keer. Dus het kan goed zijn dat de herstelplannen bestaand beleid zijn dat wordt herverpakt."

Autofabrikanten
Bos en zijn collega's hebben dinsdag niet gesproken over plannen om autofabrikanten massaal te steunen. "Gelukkig niet", zei Bos, die vreest dat de steun de deur openzet voor andere sectoren. "Maar misschien dat het later bij de ministers van Economische Zaken aan de orde komt."