BRUSSEL - Bedrijven verplaatsen hun productie vaak te snel naar landen met lage lonen. Ze zouden "meer dan één keer moeten nadenken" voor ze daartoe overgaan. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft dat dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst over globalisering in Brussel.

Volgens Jongerius worden bij productieverplaatsingen de financiële doelstellingen van het bedrijf lang niet altijd gehaald, waarna weer nieuwe reorganisaties nodig zijn. Voor de gevolgen van de werknemers is daarbij dikwijls onvoldoende aandacht.

Jongerius noemde als voorbeeld slotenfabrikant Nemef in Apeldoorn, die ondanks een hoog redenement de productie naar Slowakije en China wil overhevelen. Dat zal zo'n honderd personeelsleden hun baan kosten. Bij het bedrijf wordt momenteel gestaakt.

Jongerius liet doorschemeren dat ze wel wat voelt voor wetgeving om ongewenste gevolgen van globalisering tegen te gaan.