BRUSSEL - De Europese Commissie is bezorgd over de toekomstige aanvoer naar Europa van zeldzame grondstoffen die cruciaal zijn voor elektronica en mobiele telefoons.

De vraag daarnaar wordt wereldwijd steeds groter en de prijzen stijgen.

Brussel wil daarom de toegang tot dergelijke stoffen veiligstellen. Het gaat om grondstoffen als lithium, tantaal, kobalt en antimonium. In een mobiele telefoon alleen al zitten veertig, soms zeer zeldzame grondstoffen. Bij computer- en televisieschermen is dat net zo.

Recycling
De Europese Commissie denkt dat recycling een van de oplossingen is om niet zonder de grondstoffen te komen zitten. Maar de EU moet ook in onderhandeling met grondstoffenrijke landen in Afrika. Daar zijn de bodemschatten vaak de oorzaak of de achtergrond van burgeroorlogen, zoals die in Congo.