Premies voor particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u recht geven op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval kunt u onbeperkt aftrekken.

Het gaat om periodieke uitkeringen waarover u inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd bent. Bijvoorbeeld bij verzekeringen voor het opvullen van het WIA-gat (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u hebt afgesloten als zelfstandige.

Het gaat niet om:

  • premies waarmee uw werkgever rekening hield bij het inhouden van de loonheffing
  • premies voor de verplichte verzekeringen Ziektewet en WIA
  • premies voor verzekeringen die een bedrag ineens uitkeren, zoals kapitaalverzekeringen
  • premies voor de Zorgverzekeringswet

Als de verzekering aan de voorwaarden voldoet, is de betaalde premie volledig aftrekbaar. De premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn net als lijfrentepremies aftrekbaar bij degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Bij partners is dus geen verschuiving van de aftrek naar de ander mogelijk.