Bent u ondernemer en staakt u uw onderneming (gedeeltelijk)? Dan wordt het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de boekwaarde belast als stakingswinst. U kunt deze stakingswinst echter gebruiken om een lijfrente aan te schaffen.

U heeft daarvoor dan recht op extra premieaftrek. Er gelden echter maximumbedragen voor deze lijfrentefaciliteit die variëren naar de mate van uw arbeidsongeschiktheid en uw leeftijd.

De extra ruimte aan lijfrentepremie-aftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

Bij 2008 2007
overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder;
overdrachten door invalide ondernemers (vanaf 45 procent arbeidsongeschikt en lijfrente gaat binnen 6 maanden in);
het staken van de onderneming door overlijden.
417.874 411.698
overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar;
overdrachten door ondernemers jonger dan 50 jaar en indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan.
208.942 205.854
In de overige gevallen 104.476 102.932

Let op
Bij de berekening van de ruimte voor de lijfrentepremieaftrek is het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend. Ondernemers mogen in het jaar dat zij (een deel van) hun onderneming staken op verzoek daarvan afwijken en bij de berekening van de lijfrentepremieaftrek er voor kiezen om de gegevens van het stakingsjaar zelf te gebruiken.

­Deze extra aftrek geldt ook weer naast de normale aftrekmogelijkheden. U kunt dus uw jaar- en reserveringsruimte in het jaar van staking normaal benutten.