AMSTERDAM - De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat Nederlandse ondernemingen massaal de kosten terugbrengen. Eén op de vijf bedrijven neemt harde saneringsmaatregelen op dit moment, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie KPMG.

Ruim 90 procent van de onderzochte bedrijven is bezig met het terugbrengen van de kosten. Twee derde van de bedrijven noemt de kredietcrisis als directe aanleiding voor de maatregelen.

De meest toegepaste maatregel is het verminderen van het aantal managementlagen en werknemers. Ook willen bedrijven onder meer efficiënter inkopen, minder uitgeven aan IT en niet-winstgevende activiteiten afstoten.

Bloedserieus
"Het is duidelijk dat Nederlandse bedrijven de naderende economische recessie bloedserieus nemen", aldus William Koot, partner bij KPMG Advisory. Het valt KPMG op dat ruim 90 procent van de bedrijven naast het omlaag brengen van de kosten ook kijkt naar manieren om de omzet te verhogen. "Hieruit schemert door dat de nood nog niet als acuut wordt ervaren", aldus Koot.

Koot meent dat bedrijven vergeleken met de crisis in 2001 sneller en doortastender reageren. Dat zal volgens hem een negatieve invloed hebben op het consumentenvertrouwen en het gevaar van een recessie op korte termijn vergroten. "Toch zijn de aanpassingen belangrijk voor de financiële gezondheid van het bedrijfsleven en het stabiliseren van de aandelenkoersen op de middellange termijn."