BRUSSEL - Het gaat komende jaren een stuk slechter met de Europese economie, maar Nederland doet het naar verhouding nog redelijk. Het heeft een wat hogere groei dan het gemiddelde in de Europese Unie en een lagere werkloosheid. Ook heeft Nederland zijn overheidsfinanciën beter op orde.

Dat blijkt uit de najaarsraming van de Europese Commissie. Minister Wouter Bos van Financiën noemde het maandag in Brussel "goed nieuws" dat Nederland beter presteert dan de andere EU-landen. Volgens hem blijkt nu dat de lastenverlichting die het kabinet volgend jaar doorvoert effect heeft. Door het hoge aantal vacatures heeft Nederland bovendien "een buffer tegen de werkloosheid", aldus Bos.

Crisis
Volgens eurocommissaris Joaquin Almunia (Economische Zaken) blijkt uit de nieuwe raming dat de economie in Europa sterk geraakt wordt door de financiële crisis. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven is door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden aangetast, zei Almunia.

De economische groei van alle EU-lidstaten samen bedraagt dit jaar nog maar de helft van die van vorige jaar, namelijk 1,4 procent. Volgend jaar loopt de groei terug naar 0,2 procent. Nederland kent dit jaar nog een groei van 2,3 procent. Volgend jaar wordt dat 0,4 procent, om in 2010 weer op te lopen naar 0,9 procent.

Banen
Door de economische teruggang neemt het aantal nieuwe banen volgend jaar nog maar licht toe in Europa. In 2009 en 2010 samen komen er volgens de Europese Commissie nog een kwart miljoen banen bij. Dat zijn er veel minder dan in 2006 en 2007, toen het aantal banen met 6 miljoen toenam.

De werkloosheid in de Europese Unie komt volgend jaar uit op 7,8 procent. Ook hier springt Nederland er beter uit met een werkloosheid van 3,4 procent in 2009, al is dat 0,4 procent meer dan dit jaar.

Overschot
Ook de overheidsfinanciën laten er in Nederland een florissanter beeld zien dan het EU-gemiddelde. Nederland heeft dit jaar een overschot op de overheidsbegroting van 1,2 procent en volgend jaar van 0,5 procent. In de hele EU is er dit jaar een begrotingstekort van 1,6 procent en in 2009 van 2,3 procent.

Wat de inflatie betreft scoort Nederland volgend jaar minder goed. De geldontwaarding stijgt in 2009 van 2,5 naar 3 procent, verwacht de Europese Commissie. In alle EU-landen samen daalt de inflatie dan juist van 3,9 naar 2,4 procent.

Herstel
Eurocommissaris Almunia wees er maandag op dat Brussel een herstelplan in de maak heeft voor de Europese economie. Dat verschijnt eind van deze maand. Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie liet vorige week al doorschemeren dat dit plan concrete maatregelen zal bevatten om de werkgelegenheid te stimuleren en de koopkracht van de burgers bij te spijkeren.