DEN HAAG - Vanaf 1 januari 2009 gaan nieuwe wetten en regels die bedrijven en instellingen direct raken, op twee vaste momenten in. Dat zijn 1 januari en 1 juli.

Nu klagen ondernemers erover dat wetgeving gedurende het jaar regelmatig wijzigt. Bedrijven en instellingen krijgen ook de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe wetten: tussen de publicatie en de ingangsdatum zit straks minimaal drie maanden.

Soms zijn er redenen om nieuwe wetgeving wel op een ander moment te laten ingaan, bijvoorbeeld omdat ondernemers anders hoge kosten maken.

De twee vaste data gaan gelden voor nieuwe wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) die direct relevant zijn voor bedrijven en instellingen.

Het kabinet bekijkt nog of de maatregel ook kan worden ingevoerd voor bijvoorbeeld ministeriële regelingen, uitvoeringsregels en wetgeving die burgers raakt.