DEN HAAG - De SP wil dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van gepensioneerden te garanderen. Door de kredietcrisis zijn de reserves van de pensioenfondsen lager geworden, zodat de fondsen volgend jaar de pensioenen mogelijk niet mee laten stijgen met de lonen en prijzen.

SP-fractieleider Agnes Kant pleit ervoor dat het kabinet tijdelijk een lening verstrekt aan de pensioenfondsen waarmee ze hun reserves kunnen aanvullen. Dan wordt indexering van de pensioenen, de compensatie voor het verlies aan koopkracht door inflatie, alsnog mogelijk.

Volgens de socialisten is een lening van 825 miljoen euro voldoende om de pensioenuitkeringen in 2009 met 3,5 procent mee te laten stijgen met de gemiddelde loonontwikkeling. Kant vindt niet dat gepensioneerden de rekening moeten betalen voor het falen van de banken. ,,De overheid moet niet alleen het spaargeld van burgers beschermen, maar ook het leefgeld van de ouderen.''