DEN HAAG - Universiteiten en hogescholen willen dat de Nederlandse kenniseconomie profiteert van de kredietcrisis. De VSNU en de HBO-raad hebben donderdag voorgesteld opbrengsten van de participatie in banken en verzekeringsbedrijven te gebruiken om de innovatiekracht van Nederland te versterken.

De koepels van het hoger onderwijs wijzen er op dat alleen al de kapitaalinjectie in ING de Nederlandse staat volgend jaar 425 miljoen euro aan rente oplevert. "Juist nu er een recessie dreigt, moeten we het fundament van onze economie verstevigen door het hoger onderwijs en onderzoek een impuls te geven", stellen ze.

Sijbolt Noorda (VSNU) en Doekle Terpstra (HBO-raad) vinden dat Nederland de kredietcrisis niet alleen moet doorstaan, maar ook er sterker uitkomen. Beide voorzitters willen graag met het kabinet in gesprek over een investeringsagenda voor hoger onderwijs en onderzoek.