DEN HAAG - Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, moet volgens de Raad voor Werk en Inkomen de Nederlandse arbeidsmarkt voldoende aantrekkelijk zijn om arbeidskrachten hier te houden en buitenlandse werknemers aan te trekken.

De internationalisering van de arbeidsmarkt die daarmee samenhangt, biedt vooral kansen voor hoger opgeleiden. Voor werkzoekenden en laag opgeleiden is deze invloed van buitenaf eerder een bedreiging.

Dat vinden zowel mensen die professioneel met de arbeidsmarkt bezig zijn als werknemers, zo blijkt uit een enquête van de Raad voor Werk en Inkmomen (RWI). De resultaten zijn donderdagmiddag bekendgemaakt op een congres van de RWI.