DEN HAAG - Ondernemersorganisatie VNO-NCW en de vakcentrale FNV dringen samen aan op uitstel van de plannen voor emissiehandel, zoals de Europese Unie die wil invoeren.

De sociale partners schrijven donderdag in een brief aan premier Jan Peter Balkenende dat Europa moet wachten totdat er op wereldwijde schaal keuzes worden gemaakt.

Volgens VNO-NCW en FNV moet alles in het werk worden gesteld om tijdens de komende conferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen afspraken te maken over een wereldwijde aanpak van de CO2-uitstoot. Als daar geen besluiten worden genomen, vrezen de twee organisaties concurrentienadelen voor de Europese industrie als de EU doorgaat met de plannen.