HEILOO - Provinciale Staten van Noord-Holland debatteren donderdagmiddag in Heiloo over de gevolgen van de kredietcrisis voor de provincie.

Half oktober werd bekend dat Noord-Holland bijna 100 miljoen heeft ondergebracht bij noodlijdende buitenlandse banken. Het gaat om 78 miljoen euro bij Landsbanki in IJsland en 20 miljoen bij een Duitse dochter van de Amerikaanse bank Lehman Brothers.

Het provinciebestuur is van mening dat er steeds volgens de regels is gehandeld bij het beheer van het geld. Het gaat om kortlopende deposito's met geld dat tijdelijk kan worden weggezet en is bestemd voor projecten.

De SP-fractie in de Staten vindt dat er wel degelijk sprake is geweest van risicovol bankieren. De fractie overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen verantwoordelijk gedeputeerde van Financiën, Ton Hooijmaijers. Of dit ook gebeurt hangt af van de antwoorden die het college van GS zal geven op vragen van de partij.