BRUSSEL - De landen van de Europese Unie moeten investeren in hun economieën om de huidige financiële crisis te boven te komen. Binnen de begrotingsregels die de EU heeft afgesproken, is daar ook ruimte voor, zei de Europese Commissie woensdag.

Volgens EU-commissaris Joaquin Almunia zijn de regels, opgeschreven in het Stabiliteits- en Groeipact, bedoeld om te sparen in voorspoedige tijden, maar in moeilijker tijden moeten de landen de "budgettaire ruimte" gebruiken om de economie te ondersteunen.

Volgens het Europese Stabiliteits- en Groeipact mag het begrotingstekort van landen met de euro maximaal oplopen tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Maar de Commissie benadrukte woensdag dat het pact niet alleen bedoeld is om landen te straffen die hun begrotingstekort laten oplopen, maar ook om het begrotingsbeleid te coördineren.

Steun
"Het gaat ook over onderlinge steun in moeilijke tijden, niet alleen over onderlinge dwang", zei Almunia. Hij zei wel dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit. "We mogen geen excessieve lasten overdragen op volgende generaties."

Commissievoorzitter José Manuel Barroso kondigde aan dat de Commissie eind november met een herstelplan komt voor de Europese economie, met daarin concrete maatregelen om Europese burgers op de korte termijn te helpen. Vooral de werkgelegenheid en de koopkracht van de Europeanen moeten gewaarborgd worden, aldus Barroso.