AMSTERDAM - Familiebedrijven zijn doorgaans beter bestand tegen economische malaise vanwege hun flexibiliteit in tijd, geld en aandacht. Een risicofactor voor het familiebedrijf is echter de overdracht van leiding. Dat blijkt uit onderzoek van BDO CampsObers.

Het accountantskantoor heeft de afgelopen maanden in samenwerking met het Centrum van het Familiebedrijf en de Universiteit van Utrecht 315 familiebedrijven onder de loep genomen.

Eén van de cruciale succesfactoren blijkt de overdracht van specifieke bedrijfskennis te zijn. Bij een kwart van de familiebedrijven waar de leiding wordt overdragen, verloopt deze kennisoverdracht niet optimaal. Daardoor gaat belangrijke bedrijfskennis verloren, aldus BDO.

Impliciete kennis
Het gaat dan met name om de impliciete bedrijfskennis die gevaar loopt bij de overdracht van leiding. Jan Duitman, senior adviseur van BDO licht toe: "Die kennis is niet alleen cruciaal voor de concurrentiepositie van het familiebedrijf, maar ook voor de Nederlandse kenniseconomie als geheel. Een familiebedrijf doet er dan ook goed aan om eerst in kaart te brengen waar zich de cruciale kennis bevindt."

Ten opzichte van 'gewone' bedrijven blijken familiebedrijven doorgaans beter bestand tegen economische tegenwind. Dat komt volgens Duitman doordat deze ondernemingen naar continuïteit streven en minder naar winstmaximalisatie: "De afhankelijkheid van banken is minder en er is minder druk op snelle resultaten vanuit de aandeelhouders omdat dat in de meeste gevallen familieleden zijn."

Capaciteiten opvolgers
De onderzoekers keken ook naar hoe overdragers oordelen over de capaciteiten van hun opvolgers. Daaruit blijkt dat een kwart van de ondernemers in het familiebedrijf twijfelt over de capaciteiten van zijn of haar opvolger(s), maar toch de bedrijfsoverdracht doorzet. Het onderzoek laat verder zien dat meer dan de helft van de opvolgers van mening is dat de overdragers de leiding maar moeilijk kunnen loslaten.

Naar schatting vinden er de komende jaren - mede vanwege de vergrijzing - 18.000 bedrijfsoverdrachten plaats.