DEN HAAG - CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vindt dat de opbrengsten van de overheid uit de kapitaalinjecties aan financiële instellingen gebruikt moeten worden voor vermindering van de staatsschuld. Vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos is het "in de geest niet oneens" met hem.

Het kabinet dient wat Van Geel betreft de recent aangekochte banken ABN Amro en Fortis Nederland zo snel mogelijk weer te verkopen. Opbrengsten tot die tijd uit onder meer dividend moeten naar de aflossing van de staatsschuld gaan, aldus Van Geel.

Ook de rente die binnenkomt na de kapitaalinjectie bij bankverzekeraar ING mag wat hem betreft niet gebruikt worden voor het dichten van gaten in de begroting of voor extra uitgaven. "We moeten niet alleen de minnen maar ook de plussen ten laste van de staatsschuld brengen."

Geest
Bos zei dinsdag in een toelichting op de steun aan verzekeringsconcern Aegon "de geest van de opmerking van Van Geel te begrijpen." De steun aan de financiële instellingen was niet voorzien toen de coalitie de afspraken maakte over de begroting. "We moeten kijken wat de begrotingsregels hierover zeggen."

Bos waarschuwde wel voor een "verkeerde precedentwerking" als er voor het aanpassen van de begrotingsregels een beroep wordt gedaan op uitzonderlijke omstandigheden. Ook is er volgens hem overleg nodig met de drie coalitiefracties voordat afspraken uit het regeerakkoord worden veranderd. Bos toonde zich tevreden, dat Van Geel het met hem eens is dat de kredietcrisis geen reden is om direct over te gaan tot bezuinigingen.

Geleend
De overheid heeft miljarden geleend op de kapitaalmarkt om Fortis, ABN Amro en ING te kunnen helpen, waardoor de staatsschuld is opgelopen. Oppositiepartij VVD bepleitte de afgelopen weken ook dat opbrengsten naar de staatsschuld gaan.

Een ingediende motie daarover krijgt zeer waarschijnlijk steun van een Kamermeerderheid. Snel afstand doen van de staatsdeelnemingen is volgens Van Geel van belang om oneerlijke concurrentie te voorkomen.