BRUSSEL - EU-commissaris Neelie Kroes stemt in met het Duitse reddingspakket van 480 miljard euro voor de financiële sector. Het gaat om 80 miljard euro aan kapitaalinjecties en om 400 miljard euro aan staatsgaranties op leningen van Duitse banken en financiële instellingen.

Volgens Kroes is het Duitse reddingsplan "een efficiënt instrument om het marktvertrouwen te stimuleren". Tegelijk is het volgens haar goed beschermd tegen misbruik. Duitsland moet Kroes wel elke zes maanden op de hoogte houden over de ontwikkelingen rond het reddingspakket.

Redden
Kroes keurt staatssteun alleen goed voor zover die bedoeld is om banken te redden in de huidige crisis. Overheden mogen hun banken niet meer geld geven dan nodig is, want dat zou ze ten opzichte van andere banken een kunstmatig voordeel geven waarmee ze nieuwe klanten of investeerders kunnen aantrekken.

Kroes is altijd bijzonder streng als het gaat om staatssteun omdat die concurrentieverstorend kan werken. Maar ze heeft wel de ruimte om de regels in de huidige diepe financiële crisis flexibel te interpreteren, als de risico's voor het omvallen van banken of financiële instellingen groot zijn.

Oplossing
Kroes neemt die ruimte ook, maar ze is er tegelijk wel faliekant op tegen om de regels nu aan te passen of op te schorten. "De regels zijn onderdeel van de oplossing en niet van het probleem", zei haar woordvoerder eerder al.

Kroes heeft inmiddels ingestemd met reddingsplannen in vier Europese landen. Behalve Duitsland zijn dat Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Nederlandse reddingsplan van 20 miljard euro aan injecties en 200 miljard euro aan garantstellingen voor leningen moet door Kroes nog worden goedgekeurd.