DEN HAAG - De kredietcrisis mag geen reden zijn om de teugels van het milieubeleid te laten vieren. Dat kunnen we ons niet veroorloven, aldus minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dinsdag bij het ondertekenen van een "sectorakooord" met de energiesector.

"Werken aan duurzaamheid creëert economische groei", aldus de CDA-bewindsvrouw. In het sectorakkoord worden afspraken gemaakt over windmolens op zee en op land, biomassa, zonne-energie, opvang en opslag van het broeikasgas CO2 bij het opwekken van stroom, het benutten van warmte, infrastructuur en onderzoek.

Onderdeel van het akkoord is een concrete agenda, die precies laat zien wanneer welke partijen wat moeten hebben gerealiseerd.