Volgens de Chinezen bestaat er een verschil tussen iemand die slim is en iemand die wijs is: een slim iemand leert van zijn eigen fouten; een wijs iemand leert van de fouten van een ander. Met deze column wil ik u wijzer maken.

Door Johan Langenberg | Logica

West-Europese bedrijven besteden miljarden aan bedrijfsveranderprocessen, blijkt uit onderzoek dat Logica Management Consulting dit jaar samen met The Economist Intelligence Unit heeft uitgevoerd onder 380 bedrijven. Jaarlijks besteden onderzochte bedrijven 33 miljard euro aan verandertrajecten, hetgeen 1-6 procent van hun jaaromzet is.

Van deze uitgaven wordt 10 miljard (ongeveer 30 procent ) verspild, aangezien de gewenste verbetering van proces- of bedrijfsprestaties niet wordt bereikt. De 27 Nederlandse bedrijven die onderzocht zijn, besteden jaarlijks 2,6 miljard euro, waarvan 1 miljard weggegooid geld blijkt. Dat komt neer op 40 procent van de Nederlandse totaalbestedingen, waarmee wij slechter scoren dan het Europese gemiddelde.

Prestaties
Als belangrijkste drijfveer voor het starten van verandertrajecten wordt door 66 procent van de bedrijven genoemd het verbeteren van de financiële prestaties. Echter in veel gevallen wordt geen vooruitgang geboekt. Dat is een belangrijke strop, zeker in het huidige economische klimaat. Het is voor managers cruciaal geen geld te verspillen aan veranderingen die niet bijdragen aan betere bedrijfsprestaties.

De vraag is: hoe kunnen bedrijven dergelijke fiasco's voorkomen? Door goed presterende bedrijven te vergelijken met slecht presterende bedrijven konden wij richtlijnen voor succesvolle verandering vaststellen.

Wees ambitieus
Succesvolle bedrijven pakken verandering veel ambitieuzer aan dan verliezers. Winnaars ondernemen niet alleen een groter aantal veranderingen maar schrikken ook niet terug voor meer omvangrijke initiatieven waarbij samenwerking tussen divisies en landen vereist is.

Maak er een project van
Als belangrijkste faalfactoren werden de druk van dagelijkse werkzaamheden en een gebrek aan benodigde middelen genoemd. Meer en meer managers realiseren zich dat bedrijfsverandering moet worden geformaliseerd in projecten en op professionele wijze moet worden uitgevoerd. Verandering kan er niet eventjes bij worden gedaan. Winnaars doen meer projecten dan verliezers en hechten meer belang aan competenties als projectmanagement.

Meten
'If you can't measure it, you can't manage it'. Wanneer een bedrijf ambitieuze en kostbare interdepartementale en internationale veranderingen onderneemt, is het essentieel dat het over de juiste indicatoren en meetsystemen beschikt om voortgang en prestaties te kunnen monitoren. Bedrijven moeten kunnen beoordelen wat de impact van de verandering is op de prestaties van de processen die ze wilden verbeteren (bijvoorbeeld doorlooptijd, productiviteit, kwaliteit en kosten) om vervolgens te bepalen wat de impact is geweest van betere procesprestaties op hun bedrijfsprestaties (bijvoorbeeld winstgevendheid en klanttevredenheid).

Niet alleen meten winnaars meer dan verliezers de impact van verandering op de prestaties van hun processen maar ook de impact op hun bedrijfsprestaties.
Wellicht dat bovenstaande richtlijnen u als heel logisch voorkomen. Toch blijkt het wel of niet toepassen van deze richtlijnen het verschil te maken tussen winnen en verliezen. De keus is aan u: bent u slim of wijs?

Johan Langenberg is Practice Manager Governance bij Logica Management Consulting en internationaal projectleider van het onderzoek 'Securing the value of Business Process Change'

Het volledige rapport Securing the Value of Business Process Change is hier te downloaden