PEKING - Nederland en China gaan nauwer samenwerken op het gebied van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie. Tijdens het bezoek van premier Jan Peter Balkenende en staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zijn daarover afspraken gemaakt.

De twee waren maandag aanwezig bij een bijeenkomst die de tienjarige samenwerking tussen de universiteit Tsinghua en de TU Delft markeerde.

De nieuw gemaakte afspraken gaan onder meer over gezamenlijke onderzoeksprojecten en de uitwisseling van studenten en promovendi. Volgens Heemskerk kan dit in de toekomst mogelijk leiden tot de oprichting van een Sino-Dutch Energy Centre.