AMSTERDAM - De regering gaat tien miljoen euro bijdragen aan de ontwikkeling van een zogeheten Bio Science Park in Leiden. Het park is een cluster van bedrijven en kennisinstellingen dat tot de Europese top vijf behoort en zal uiteindelijk 16.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen gaan tellen.

De tien miljoen euro is bedoeld als bijdrage in de kosten van een aantal verkeers- en ontsluitingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de integrale ontwikkeling van het gebied.

Voor de ontwikkeling van het gebied is in totaal een bedrag gemoeid van ongeveer 300 miljoen euro.

Kenniseconomie
Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken besloten. De regering hoopt zo een bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen van de nationale kenniseconomie.

Het beschikbaar gestelde bedrag wordt betaald uit het Fonds Economische Structuurversterking.