AMSTERDAM - Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) richten in het hele land Servicepunten Detailhandel op waar winkeliers terecht kunnen met vragen op het gebied van personeel en ondernemen.

De belangrijkste doelstelling van dit project is het bevorderen van de arbeidsparticipatie in de sector detailhandel. De samenwerking tussen beide partijen wordt vastgelegd in een convenant dat zij op maandag 27 oktober a.s. ondertekenen tijdens de opening van het eerste Servicepunt Detailhandel in 's-Hertogenbosch.

Winkeliers kunnen bij het Servicepunt Detailhandel terecht voor het werven van personeel, scholing en training van werknemers, ondernemersworkshops en promotieactiviteiten. Belangrijk doel is de bevordering van de instroom van nieuwe werknemers in de detailhandel.

Tekort
­Die zijn hard nodig omdat de sector kampt met een groeiend tekort aan deskundig personeel. Met name voor kleine winkeliers zonder personeelsafdeling biedt de kosteloze ondersteuning van een lokaal Servicepunt Detailhandel uitkomst.

Het Servicepunt Detailhandel biedt ook ondersteuning op het gebied van ondernemen. Zo adviseert het Servicepunt Detailhandel over zaken als bestrijding van winkelcriminaliteit, bereikbaarheid van de winkel en betalingsverkeer. Bovendien werkt het Servicepunt mee aan lokale campagnes, banen- en beroepenmarkten en promotieactiviteiten.

Versterking
Met het convenant versterken HBD en CWI de al bestaande samenwerking. Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is.
­
CWI, dat in 2009 verder gaat als UWV WERKbedrijf, kent de lokale arbeidsmarkt en is expert op het gebied van de werving van personeel. Met de bundeling van krachten profiteren de Servicepunten Detailhandel, en dus de lokale winkeliers, optimaal van de kennis en expertise van beide partners. HBD en CWI passen deze formule al in zeven regio's succesvol toe.