DEN HAAG - De extra garantie van de staat aan banken die krediet verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven gaat de overheid geen handenvol geld kosten. "Het is geen groot geld", zei minister Maria van der Hoeven donderdag in de Tweede Kamer.

Maandag verruimde zij het zogeheten borgstellingskrediet met circa 80 miljoen euro. Economische Zaken staat al garant voor 745 miljoen euro en dat leidt al met al tot daadwerkelijke uitgaven van ongeveer 10 miljoen euro per jaar. De bedrijven blijken het krediet goed af te betalen en overheid en banken draaien samen op voor het risico.

Kamerleden hadden de minister gevraagd waar zij binnen haar begroting de financiële ruimte vindt voor de maatregel, maar volgens de minister is daarvoor "niet veel ruimte nodig".

De kredietgarantie geldt tot dusver voor bedrijven tot 100 werknemers, maar dat wordt verhoogd naar 250 werknemers. Van der Hoeven wil hiermee voorkomen dat ondernemers als gevolg van de kredietcrisis moeilijker geld kunnen lenen bij de banken.