AMSTERDAM - Bedrijven die nu een deel van hun bedrijfsactiviteiten vanwege kostenreductie uitbesteden aan een externe dienstverlener, verwachten dat zij dit in 2009 gaan uitbreiden. Dit blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young.

Een zorgwekkend gegeven daarbij is dat maar liefst 21 procent van de onderzochte organisaties geen controle uitvoert op de projecten die zij uitbesteden.

Mede ingegeven door de kredietcrisis zijn bedrijven geneigd kosten te besparen. Ruim een kwart van de ondervraagden (26 procent) verwacht dan ook dat zij op het beheer of onderhoud van software meer door anderen zullen laten doen. Ongeveer een op de vijf organisaties denkt daarnaast meer te gaan uitbesteden op het gebied van het betalingsverkeer en het beheer van de werkplek (desktop/laptop).

Controle
Toch lopen bedrijven risico's bij de uitbesteding, blijkt uit de ICT Barometer: 21 procent van de organisaties voert namelijk geen controle uit op de uitbestede activiteiten. Marc Welters, partner Ernst & Young, vindt dit ongelofelijk: "Wie bewaakt dan nog of de projecten overeenkomstig hun verwachtingen en eisen uitgevoerd worden?"

Een op de drie uitbestede projecten eindigt dan ook in een geschil en twee op de tien ondernemingen maakt wel eens gebruik van de boeteclausule uit het contract met de outsourcepartij. "Om ten volle de voordelen van het uitbesteden te benutten, moet iedere organisatie de outsourcepartij constructief, maar kritisch blijven volgen", adviseert Welters.