AMSTERDAM - Het kabinet wil een aantal fiscale maatregelen nemen om de files verder terug te dringen. Zo zal thuiswerken worden gestimuleerd door een fiscaal aantrekkelijke woon-werkverkeer regeling. Dat laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten in zijn Mobiliteitsaanpak.

Andere maatregelen zijn dat er een hogere belastingvrije verhuisvergoeding komt en dat leaserijders worden aangemoedigd ook het openbaar vervoer te gebruiken.

Met deze voorstellen reageert het kabinet op de adviezen van de Taskforce De Waal. Deze taskforce is in december 2007 door minister Eurlings ingesteld om concrete voorstellen te doen op het gebied van mobiliteitsmanagement.

Maatregelen
Thuiswerken wordt fiscaal aantrekkelijker doordat de vaste reiskostenvergoeding op meerdere dagen mogelijk wordt. Daarnaast zullen leaserijders die bijtelling betalen, niet langer extra belast worden voor de OV kaart die zij van hun werkgever ontvangen.

Verder worden in de toekomst parkeerkosten op een P+R terrein onbelast vergoed om zo overstappen op een andere vervoersvorm te stimuleren. Ten slotte wordt het voor mensen die meer dan 25 km van hun werk wonen aantrekkelijker om dichterbij te gaan wonen: zij krijgen een hogere belastingvrije verhuisvergoeding.