DEN HAAG - Werknemers van beursgenoteerde bedrijven moeten zogeheten participatieaandelen krijgen, zodat het personeel meer invloed krijgt op de onderneming.

Het gaat om dividendloze aandelen, waarmee geen financieel gewin valt te behalen, maar die werknemers wel een stem geven bij belangrijke beslissingen en zelfs een vetomacht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Kortetermijnwinst
Dat is een van de voorstellen in het plan van aanpak dat de CNV Dienstenbond donderdag overhandigt aan minister Wouter Bos (Financiën). Volgens de vakbond zijn maatregelen nodig nu met de kredietcrisis "onverbloemd is aangetoond" waartoe het najagen van kortetermijnwinst kan leiden. Het langetermijndenken en de continuïteit van het bedrijf moeten weer leidend worden.

De participatieaandelen moeten in handen komen van een speciaal op te richten College van Werknemers (CvW). Dit college onderhoudt contact met de werkvloer en de personeelsvertegenwoordigers in de raad van commissarissen. Hierdoor moet een betere overlegcultuur ontstaan binnen een onderneming en die moet zorgen voor meer vertrouwen en betrokkenheid. Nu worden belangrijke beslissingen te vaak in het geheim genomen, stelt de CNV Dienstenbond.

Bestuur
De vakbond wil ook dat minimaal een derde van de raad van commissarissen bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel. De werknemerscommissaris in het controleorgaan van het bedrijf mag op geen enkele manier een financieel belang hebben in de onderneming, zodat hij vooral de langetermijnbelangen van de medewerkers in het oog houdt.

Verder ziet de vakbond graag dat aandeelhouders die net als het personeel meer een langetermijnbelang hebben, zoals pensioenfondsen, zich actiever en opener gaan opstellen. Loyale aandeelhouders zouden ook beloond moeten worden voor hun jarenlange trouw met een extra winstuitkering, zodat het streven naar kortetermijngewin minder aantrekkelijker wordt.