Werknemers waarvan de echtgenote of de partner is bevallen, hebben recht op twee werkdagen kraamverlof.

Als het kind thuis wordt geboren moet het verlof in de eerste vier weken na de geboortedatum opgenomen worden.

Bij geboorte in het ziekenhuis moet het verlof in de vier weken na thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis worden opgenomen.

De werknemer moet zijn werkgever zo snel mogelijk na de bevalling laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit kan mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Salaris
In de meeste gevallen zal de werkgever het loon gewoon doorbetalen tijdens het verlof. Ook zal de werkgever het kraamverlof meestal niet inhouden op de vakantiedagen. In de cao of in de regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen echter andere afspraken staan.

Bevalling en aangifte
De werknemer hoeft voor de bevalling zelf en het doen van aangifte van de geboorte bij de Burgerlijke Stand geen kraamverlof op te nemen. Daarvoor is de regeling voor het calamiteitenverlof en ander kort verlof. Hij kan de twee dagen kraamverlof hierop laten aansluiten.