In deze tijd van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt verwachten werknemers steeds meer van hun werkgever. Secundaire arbeidsvoorwaarden, ook wel employee benefits genoemd, worden steeds belangrijker. Een aantal van deze aantrekkelijke extra’s wordt in deze special besproken.

 De employee benefits kunnen in de vorm van ‘vergoedingen' en ‘verstrekkingen' worden gegeven. Bij een vergoeding gaat het om een betaling in geld door de werkgever aan de werknemer. Bij een verstrekking krijgt de werknemer bepaalde zaken ‘in natura', zodat hij deze zelf niet hoeft te kopen of te betalen. Voor zowel de werkgever als voor de werknemer is het natuurlijk aantrekkelijk om de vergoedingen en verstrekkingen zoveel mogelijk belastingvrij te kunnen doen.

De volgende vergoedingen en verstrekkingen worden in deze special besproken.

- Vaste kostenvergoedingen
- Studiekosten
- Verhuiskosten
- Werkkleding
- Geschenkenvrijstelling
- Maaltijden en consumpties 
- Uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen
- Fiets van de zaak
- Computers en communicatiemiddelen
- Spaarloonregeling
- Levensloopregeling
- Vervoer en reiskosten
- Producten uit eigen bedrijf
- Personeelsleningen
- Werkruimte

Tot slot wijzen wij u erop dat wij in deze special slechts de hoofdlijnen van de betreffende onderwerpen hebben besproken. Wij raden u dan ook aan om in voorkomende gevallen contact op te nemen met uw belastingadviseur voor nadere informatie. Ook overleg (vooraf) met uw inspecteur kan u zekerheid geven over de vraag of een bepaalde vergoeding of verstrekking al dan niet (gedeeltelijk) belast is.