Werknemers die voor hun privésituatie dringend het een en ander moeten regelen, hebben recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof.

Voorbeelden van calamiteiten zijn een sterfgeval in de familie en een gesprongen waterleiding.

Ander kort verzuimverlof kan worden opgenomen om aanwezig te zijn bij de bevalling van de partner en vervolgens om aangifte te doen bij Burgerlijke Stand. Ook kan dit verlof gebruikt worden voor de begrafenis of crematie van partner, kind of directe familielid.

De werkgever moet een redelijk verzoek om calamiteitenverlof toestaan. Hij kan wel achteraf vragen om een bewijs dat het opnemen van calamiteitenverlof echt nodig was.

Loon
De werkgever moet het loon gewoon door betalen, maar in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere, uitgebreidere afspraken zijn gemaakt. Zo staat in veel cao's dat werknemers ook recht hebben op betaald verlof bij hun huwelijk of jubileum.

Vakantiedagen
Eventueel kan de werkgever ook vakantiedagen inhouden. Dat moet hij dan achteraf aan de werknemer voorstellen. Voorwaarden zijn dat de werknemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat en dat hij alleen zijn extra (bovenwettelijke) vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar inlevert, tenzij in de cao andere afspraken zijn gemaakt.

Duur verlof
De duur van het calamiteitenverlof kan variëren van een paar uur tot een paar dagen, afhankelijk van de reden waarom de werknemer het verlof opneemt. Bij plotselinge ziekte van een thuiswonend kind, partner of ouder kan men voor de eerste zorgdag calamiteitenverlof opnemen. De tweede dag gaat dan over in het kortdurend zorgverlof .