AMSTERDAM - De Belastingdienst moet niet langer bevoorrecht worden bij het verdelen van de bedrijfsboedel na een faillissement. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in de Financiële Telegraaf.

De werkgeversorganisaties hebben dinsdag een brief gestuurd aan minister Hirsch Ballin van Justitie, waarin ze reageren op een voorontwerp van de commissie-Kortmann voor vernieuwing van de faillissementswet 1893.

Op dit moment heeft de fiscus nog een uitzonderingspositie in de wet, waardoor de dienst al het geld kan opeisen dat na een faillissement overblijft. De overige schuldeisers blijven dan meestal met lege handen achter.

Voorstel
De commissie-Kortmann stelt nu voor het resterende geld door drie te delen, zodat nog maximaal twee derde naar de fiscus kan gaan.

MKB-Nederland en VNO-NCW willen nog verder gaan: zij willen de Belastingdienst volledig gelijkstellen met alle andere schuldeisers. Op die manier worden goed draaiende bedrijven minder geraakt en kan het geld dat nu naar de fiscus gaat, worden besteed aan ondernemerschap en werkgelegenheid.

Opzegtermijn
De werkgevers zijn verder tegen het voorstel om de opzegtermijnen van werknemers bij bedrijven in een faillissement gelijk te stellen aan normaal functionerende bedrijven. Als het failliete bedrijf de lonen langer moet doorbetalen, zal het nog vóór een eventuele doorstart extra schulden krijgen, aldus de organisaties.

De Belastingdienst wacht met reageren tot het wetsvoorstel er ligt.