De werkgever moet het loon tijdens de vakantie van zijn werknemers doorbetalen – mits zij voldoende vakantiedagen hebben opgespaard. Dit is het vakantiegeld (ofwel vakantiebijslag). Daarnaast hebben werknemers minimaal een keer per jaar recht op vakantietoeslag.

De vakantietoeslag bedraagt acht procent van het bruto jaarsalaris van de werknemer, maar onder bepaalde voorwaarden kan van dit percentage worden afgeweken. In ieder geval moet dit wettelijk of in een cao geregeld zijn.

Is de werknemer niet het gehele jaar in dienst geweest, dan wordt de vakantietoeslag naar rato uitbetaald.

Wanneer?
De vakantietoeslag wordt eind mei of begin juni uitbetaald. Het is niet mogelijk om de vakantietoeslag tussentijds te laten uitbetalen. Bij uitzendwerk of vakantiewerk kan het wel zo zijn dat de toeslag op andere momenten, bijvoorbeeld per maand, wordt uitbetaald. Als de werknemer bij de organisatie vertrekt, moet de werkgever de reeds opgebouwde vakantietoeslag aan hem uitbetalen.