DEN HAAG - Minister-president Jan Peter Balkenende heeft er vertrouwen in dat Nederland economisch moeilijke tijden aankan omdat kabinet, werkgevers en de vakbeweging goed kunnen samenwerken in dit soort situaties. De premier liet dat weten voor het traditionele najaarsoverleg met sociale partners.

De stemming onder werkgevers en vakbeweging was voorafgaand aan het overleg optimistisch. De verwachting is dat de vakbonden tijdens het overleg loonmatiging toezeggen in ruil voor maatregelen van het kabinet om de koopkracht op peil te houden.

Balkenende en zijn bewindslieden werden door de vakcentrale FNV met snoepgoed ontvangen onder het motto: "Zo, dan hebben we het zoet in ieder geval binnen." Terwijl de FNV aan het uitdelen was, stelde voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Bernard Wientjes vast dat dit het kabinet "toch zachtmoedig moet stemmen".

Volgens minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken geeft het warme welkom kracht voor de goede samenwerking. Donner maakte maandag al bekend dat het kabinet extra maatregelen neemt om minima, chronisch zieken en gehandicapten tegen inkomensachteruitgang te beschermen. Ook komt hij nog met een AOW-tegemoetkoming voor ouderen.