AMSTERDAM - MKB-Nederland trekt volgend jaar juni in bij VNO-NCW. Van een fusie is echter geen sprake, zeggen directeuren Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW en Noud van Rooij van MKB-Nederland in het Financieele Dagblad van dinsdag.

De samenwerking zal zich beperken tot de oprichting van een gezamenlijk beleidsbureau, dat voor beide ondernemersverenigingen de lobby gaat voorbereiden en afstemmen.

De verenigingsstructuur van de twee organisaties blijft hetzelfde; ze behouden hun eigen voorzitter en bestuur. Verder blijft VNO-NCW zich zelfstandig profileren op terreinen als ondernemingsbestuur en de topinkomens. MKB-Nederland houdt de bereikbaarheid van winkeliers in de binnenstad als speerpunt.  

Rapport 
Het besluit om vanuit één locatie te opereren, viel vorige week naar aanleiding van een in april geopenbaard rapport van de werkgroep-Jan van Walsem, een bestuurder van MKB-Nederland. Volgens de werkgroep is de in 2005 begonnen samenwerking van de twee organisaties succesvol geweest.

De gemeenschappelijke lobby voor bijvoorbeeld uitstel van de aangekondigde btw-verhoging per 2009 was krachtiger dan de acties van VNO-NCW en MKB afzonderlijk zouden zijn geweest. De werkgroep adviseerde dan ook dat de gezamenlijke lobby moest worden geïntensiveerd en moest uitmonden in één gemeenschappelijk beleidsbureau.

Fusie
Van een fusie tussen beide clubs kon volgens de onderzoekers echter geen sprake zijn. Het 'sterke merk MKB-Nederland' zou in het geding komen bij een te verregaande samenwerking met VNO-NCW.

Met de keuze voor het VNO-pand als vestigingslocatie van het beleidsbureau kwam de beslissing om heel MKB-Nederland te verplaatsen dichterbij. "Als onze beleidsadviseurs met hun ondersteuning naar VNO-NCW gaan, is het onwenselijk om andere ondersteunende diensten zoals ICT, reproductie en telefonie op afstand te houden in Delft", zegt directeur De Rooij.