DEN HAAG - Het autoverkeer zal de komende jaren steeds verder toenemen. Tot 2012 groeit de drukte op de wegen met 11 tot 14 procent ten opzichte van 2007. Dat blijkt uit de Verkenning autoverkeer 2012, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het tijdverlies voor automobilisten door opstoppingen zal volgens schattingen in 2012 met 29 tot 46 procent zijn toegenomen. Tussen 2002 en 2007 was de stijging van het autoverkeer nog 'slechts' 7 procent. Van 1985 tot 2007 is het reistijdverlies voor automobilisten verdriedubbeld door het groeiende fileprobleem.

De voorspelde groei van het autoverkeer wordt vooral veroorzaakt door een verwachte daling van de brandstofprijzen tussen 4 en 11 procent. De afgelopen tijd werd het aantal verliesuren enigszins beperkt door de hoge brandstofprijs.

De grotere drukte zal vooral op de binnenwegen te merken zijn volgens het KiM, dat een zelfstandig instituut is binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het aantal verliesuren voor automobilisten is sinds vijf jaar met 39 procent gegroeid. De stijging van de CO2-uitstoot door het autoverkeer wordt tot 2012 geschat op 9 tot 13 procent.