LUXEMBURG - Ministers van Financiën van de 27 EU-landen beraden zich dinsdagochtend over het gezamenlijk verhogen van de garantie op spaarrekeningen in de EU. Volgens bronnen streven ze naar een garantie tot ongeveer 100.000 euro per persoon per bank.

In Nederland geeft De Nederlandsche Bank (DNB) per bank tot 38.000 euro garantie voor een spaarrekening, mocht een bank failliet gaan.

Het gezamenlijke besluit moet helpen voorkomen dat EU-landen nog langer elkaar proberen te overtroeven met verhogingen. Ierland, Duitsland, Zweden, Portugal en Spanje bijvoorbeeld proberen zo elk voor zich de spaarders gerust te stellen, om te voorkomen dat mensen massaal hun geld opnemen.

De huidige EU-regels gaan uit van een minimale garantie van 20.000 euro per persoon per bank. Na een voorbereidend beraad van ministers van de eurolanden spraken bronnen maandagavond nog over een verhoging tot 40.000 euro.