BRUSSEL - De Europarlementscommissie milieu heeft dinsdag voluit gekozen voor het veilen van CO2-emissierechten. Wijzigingsvoorstellen van vooral conservatieven om de industrie veel emissierechten gratis weg te laten geven, kregen steun van circa een kwart van de leden.

Het veilen van de rechten is de hoeksteen van het ambitieuze EU-plan om het klimaat te helpen. Doel is dat bedrijven veel minder CO2 gaan uitstoten omdat ze er miljarden euro's voor moeten gaan betalen.

Tevreden
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) reageerde heel tevreden op de uitkomst, die de opmaat is voor een compromis met de EU-landen. "Ik ben heel blij dat het Europarlement ook in deze moeilijke economische tijd grote prioriteit geeft aan de klimaatproblematiek", zei Corbey. "Het is een belangrijk signaal aan de rest van de wereld."

De EU en veel landen uit de wereld overleggen komend jaar in Kopenhagen over een nieuw akkoord over beperking van broeikasgas CO2.