Een bericht over een nieuw product van de HEMA, Medidata, vond ik heel interessant. Voor diegenen die het niet weten: Medidata is een USB stick met software die mensen in staat stelt hun eigen medische dossier bij te (laten) houden. Te bestellen voor een relatief klein bedrag, namelijk 19 euro.

Door Irma Borst | Logica

Ik zie gelijk vele voordelen van dit HEMA-product. Ten eerste is het een simpele technologische oplossing hetgeen het massaal gebruik ook sterk vereenvoudigt. Vervolgens wordt het concept van crowdsourcing gebruikt: de rol van de patiënt is cruciaal.

De patiënt heeft de gegevens in eigendom en zorgt er zelf voor dat zorgverleners toegang tot informatie krijgen en kan dus ook zelf zijn of haar privacy bewaken. Daarbij levert de gebruiker ook nog eens zelf de financiering. Het gebruik is niet beperkt tot Nederland; voor een vakantie in buitenland kun je de stick meenemen. En ook niet onbelangrijk: als patiënt heb je zelf inzicht in je eigen gegevens.

Patiëntendossier
Natuurlijk begrijp ik ook dat dit geen compleet concept voor een elektronisch patiëntendossier is, maar toch is het wel een stap in de goede richting. En stappen voorwaarts in de invoering van het patiëntendossier blijken hard nodig te zijn.

In 1994 was ik betrokken bij een project over de elektronische zorgpas. We hadden een haalbaarheidsstudie voor het Ministerie van Volksgezondheid uitgevoerd naar de invoering van het uniform en digitaal opslaan van patiënteninformatie. En nog belangrijker: het uitwisselen van deze informatie.

Zorgpas
Snel werd duidelijk dat vele, verschillende organisaties bij het gebruik van een zorgpas betrokken zijn; variërend van verzekeraars, ziekenhuis, huisartsen tot apotheken en fysiotherapeuten. Het grote aantal betrokkenen, maakt de uitvoering minder eenvoudig; zeker indien niet alle partijen een evenredig nut van de invoering van de zorgpas zouden ondervinden. Ik kan dan ook nog wel begrijpen dat ons positieve advies niet direct tot invoering van de zorgpas heeft geleid.

Nu ben ik de afgelopen jaren minder bij de gezondheidszorg betrokken geweest, dus ik moest even nazoeken wat de huidige stand van zaken is. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid staat vermeld dat in het najaar van 2008 wordt gestart met de invoering van een virtueel landelijk elektronisch patiëntendossier waarbij gegevens door alle zorgverleners geraadpleegd kunnen worden.

Google
Allemachtig, het heeft bijna 15 jaar geduurd voordat informatie-uitwisseling daadwerkelijk mogelijk wordt. Geen wonder dat sommige ziekenhuizen overwegen om Google Health te gaan gebruiken, ondanks de bezwaren die er aan deze Google-dienst kleven. Hulde aan de HEMA die als niet-gevestigde partij in de gezondheidszorg even snel concrete stappen in de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier zet.

Irma Borst is principal consultant bij Logica Management Consulting en verbonden aan RSM Erasmus University, Management van Technologie en Innovatie voor promotieonderzoek