AMSTERDAM - Als u een werknemer van iets beschuldigt dat later niet waar blijkt te zijn, kan u dat veel geld kosten. Dat blijkt wel uit deze zaak waarin een werknemer na een onterechte beschuldiging bij de kantonrechter ontslag aanvroeg en een ontbindingsvergoeding van een ton kreeg toegewezen.

Een account manager bij DKSH heeft met Hornbach een overeenkomst gesloten waarin een boete is opgenomen van € 200.000,-- bij te late levering. Als DKSH zijn verplichtingen niet nakomt, maakt Hornbach aanspraak op de boete.

DKSH verwijt de account manager dat hij zonder overleg heeft ingestemd met de boeteclausule en stelt hem per direct op non-actief. Het voltallige personeel wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

 

Boeteclausule

Enige tijd later blijkt dat een voormalig directeur en een voormalig leidinggevende wél van de boeteclausule op de hoogte waren. In verband daarmee heeft DKSH de non-actiefstelling ingetrokken.

 

Volledige en openlijke rehabilitatie bij zijn collega’s heeft de werkgever echter achterwege gelaten en de account manager is ook niet meer toegelaten tot zijn oude baan, maar gedegradeerd tot vertegenwoordiger.

 

Ontbindingsverzoek

De relatie tussen beide partijen is dusdanig verstoord dat de werknemer besluit een ontbindingsverzoek in te dienen. De kantonrechter meent dat het op de weg van DKSH had gelegen om eerst informatie te verzamelen alvorens over te gaan tot het nemen van dergelijke vergaande – en voor de werknemer belastende en beschadigende - maatregelen.

 

Door dat na te laten heeft DKSH zich niet als een goed werkgever gedragen. Ook het eenzijdig wijzigen van de functie van de werknemer heeft de verstoring van de arbeidsrelatie verergerd en getuigt evenmin van goed werkgeverschap. De kantonrechter sanctioneert het gedrag van DKSH met toekenning van een ontbindingsvergoeding van maar liefst € 100.000.