DEN HAAG - PvdA en CDA dringen er maandag bij minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) op aan dat ze meer werk maakt van het stimuleren van windenergie op de Noordzee.

Beide regeringspartijen willen dat de overheid geld steekt in wat genoemd wordt een 'stopcontact' op zee. Zo wordt het bed gespreid voor nieuwe exploitanten van windmolenparken, die opzien tegen de kosten van de infrastructuur die nodig is om de stroom naar het vasteland te krijgen.

De Tweede Kamer bespreekt maandag het energierapport, dat gaat over de overgang naar een duurzame energievoorziening in het jaar 2050. Daarin schetst het kabinet scenario's, maar regeringspartijen en oppositie vinden dat Van der Hoeven niet langer kan wachten met het doorhakken van knopen. Jos Hessels (CDA) en Diederik Samsom (PvdA) vinden dat de minister niet langer moet treuzelen met het stopcontact. Samsom wil dat de "eerstvolgende windparken er al van kunnen profiteren".

Zonnecellen
De twee Kamerleden willen ook dat de Nederlandse industrie meer werk maakt van zonnecellen en windmolens. Hessels en Samsom willen dat Darwind, een producent van windmolens, een steun in de rug krijgt om zich te vestigen in Den Helder. Beiden maken zich ook zorgen over het zonnecellenbedrijf Solland Solar, dat werd overgenomen door energiebedrijf Delta. Volgens beide Kamerleden dreigen de investeringen in zonnecellen nu getemperd te worden.

Volgens Samsom mag de "zucht van Delta naar kernenergie de ontwikkeling van zonne-energie niet blokkeren". Hessels is in tegenstelling tot Samsom geen tegenstander van kernenergie. Hij is er niet blij mee, dat het vijf tot zeven jaar kan duren voordat de overheid beslist over de aanvraag van een vergunning door Delta voor een tweede kerncentrale: "Dat moet sneller kunnen. Wat gaat de minister doen om deze procedure te verkorten?"

VVD'er Halbe Zijlstra vindt dat Van der Hoeven besluiten voor zich uitschuift. Wat hem betreft moet de CDA-bewindsvrouw in haar visie meer het accent leggen op de betrouwbaarheid van de energievoorziening en minder op het halen van de doelstellingen rond het milieu. Ook vreest hij dat bedrijven die veel energie nodig hebben voor hun productie, na 2012 veel geld kwijt zijn door het Europese systeem van handel in emissierechten. Hij vreest dat de ondernemers daardoor niet meer de financiële ruimte zullen hebben om te investeren in milieu-innovatie.