DEN HAAG - Huishoudens zijn niet alleen consumenten van elektriciteit, ze worden steeds meer producenten. Door zonnepanelen op het dak of moderne verwarmingsketels kunnen ze groene stroom leveren aan het net.

De elektriciteitsnetten zijn daarvoor onvoldoende geschikt, want ze zijn aangelegd in een tijd dat de stroom maar één kant op ging, van de centrale naar de klant.

De netbeheerders overhandigen daarom vrijdag aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken een actieplan om te komen tot tweerichtingsverkeer.

Biomassa
Boeren en tuinders worden steeds meer producent van duurzame energie door windmolens of biomassa. Maar nu al klagen tuinders in het Westland, dat ze de stroom die ze opwekken bij de verwarming van hun kassen, niet kwijt kunnen op het net.

De netten moeten worden omgevormd tot 'slimme netten', waarbij er meer mogelijkheden zijn om de stroom te sturen. Zo wordt het van belang, dat in de toekomst accu's van elektrische auto's worden opgeladen in de perioden dat de vraag naar elektriciteit laag is.

Minister Van der Hoeven onderstreept al in haar energierapport het belang van 'slimme netten' om te komen tot een duurzame energiehuishouding en dat zal forse investeringen vergen. De netbeheerders hebben hun Actieplan Decentrale Infrastructuur opgesteld samen met EnergieTransitie, een denktank van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het plan gaat ook over het leveren van 'groen gas' door boeren aan het aardgasnet.