De turbulentie op de financiële markten heeft de angst vergroot dat de wereldeconomie een ernstige recessie ingaat.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Tegen deze achtergrond heeft het World Economic Forum hun jaarlijkse event gewijd aan een positiever onderwerp: snelgroeiende bedrijven met het potentieel de structuur van de wereldeconomie ingrijpend te veranderen in de komende 20 jaar.

World Economic Forum
Het World Economic Forum, een jaarlijkse bijeenkomst van CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici en bollebozen, koos bewust voor dit thema. Het pessimisme, door de continue focus van de media op de misère in de financiële markten, mag de zakelijke kansen die nog wel degelijk bestaan niet gaan overschaduwen.

Wie zijn die rijzende sterren?
De snelgroeiende bedrijven komen voornamelijk uit opkomende economieën als China en India, maar zijn ook afkomstig uit ontwikkelde economieën. Kenmerkend voor de nieuwe helden is dat zij jaarlijks tussen de 100 miljoen en 2 miljard dollar verdienen, sterk groeien en het aspireren om multinational te worden.

Het willen groeien is een logisch uitgangspunt: de bedrijven realiseren zich dat groot zijn in thuismarkten niet genoeg is om levensvatbaar te blijven op de lange termijn. Dit verlangen komt echter ook voort uit de wens zich te willen ontwikkelen in complementaire vaardigheden als research en development of het experimenteren met nieuwe business modellen.

Lastige pubertijd
Alvorens de snelle groeiers überhaupt kunnen doorbreken tot het niveau van de leidende multinationals, moeten zij een cruciale fase doorstaan: die van het volwassen worden. Deze fase vertoont veel gelijkenis met de onzekere puberteit, waarin de rebellerende puber leert omgaan met zijn verantwoordelijkheden en zijn grenzen aftast waarna hij zich op den duur ontpopt tot een gerespecteerd jong volwassene.

Net als die puber, moeten de nieuwkomers nog bepaalde eigenschappen van zichzelf ontdekken en missen ze het begrip van de heersende regels en restricties waarmee rekening gehouden moet worden. De succesvolle bedrijven zijn die bedrijven die zich snel leren aan te passen aan hun nieuwe omgeving.

De gevestigde orde
Maar wat zal de impact zijn van de komst van de nieuwe helden op de gevestigde orde? En hoe zouden de bestaande multinationals met hun moeten omgaan? Het is immers behoorlijk ingewikkeld om als ouder en logger bedrijf aan de top te blijven wanneer je het moet opnemen tegen de jonkies die een stuk flexibeler zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Een eerste mogelijkheid is het versterken van je business model. Voor Nokia, die de Chinese concurrentie het hoofd wil bieden, betekent dit een uitbreiding van de productontwikkeling en het outsourcen van een aantal onderdelen van hun productieproces. Een andere manier om te reageren op de nieuwkomers, is kiezen voor de aanval en de concurrentie verslaan in hun eigen thuismarkten. Ook kan gekozen worden voor het opkopen van de bedrijven. Een laatste optie is een samenwerking aan te gaan, zoals Philips dat heeft gedaan.

De joint venture die gesloten is met de Koreaanse LG geeft Philips toegang tot LG's hoogwaardige technologische vaardigheden en het biedt de kans versneld toe te treden tot LG's markten.

Het stokje doorgeven
Er is volop bewijs dat het deel van het wereldwijde bruto nationaal product wat de BRIC landen voor hun rekening nemen, snel groeit. Verwacht wordt dat hun bijdrage rond 2030 maar liefst 50 procent zal bedragen. Snelgroeiende bedrijven uit deze markten zullen door deze ontwikkeling in toenemende mate opgemerkt worden in de wereldmarkten.

Wanneer hun succesverhalen zich daadwerkelijk gaan opstapelen de komende 20 jaar, zullen niet meer de Angelsaksische wereld, maar de opkomende economieën een steeds grotere rol gaan spelen in het afleveren van leidende wereldbedrijven.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoor