Werknemers hebben recht op vakantie, met behoud van salaris. Het minimale aantal vakantiedagen per jaar is wettelijk vastgelegd. Dit minimum komt overeen met vier keer het aantal werkuren per week, ofwel vier weken vakantie per jaar.

Veel werknemers hebben meer vakantie dan het wettelijk minimum. Dit staat dan in de CAO of het individuele arbeidscontract.

Omdat het ook mogelijk is om vakantie in uren op te nemen, wordt vaak gerekend in aantallen uren. Een fulltime medewerker heeft dus minimaal recht op 160 uur vakantie per jaar (4 x 40 uur). Een parttime medewerker die 25 uur per week werkt heeft dan recht op honderd uur vakantie per jaar.

Opbouw
Vakantiedagen worden in de loop van het jaar opgebouwd. Wie halverwege het jaar in dienst komt, krijgt in dat jaar dus minder vakantie dan iemand die het hele jaar in dienst is. In overleg met zijn werkgever kan de werknemer een voorschot nemen.

Als een werknemer gedurende een bepaalde periode niet werkt en daarom geen salaris ontvangt, bouwt hij normaalgesproken ook geen vakantiedagen op. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptieverlof worden wel vakantiedagen opgebouwd.

Ziekte
Voor langdurig zieke werknemers geldt een bijzondere regeling. Zij bouwen alleen over de laatste zes maanden arbeidsongeschiktheid vakantie op. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers bouwen alleen vakantie op over de gewerkte uren. Dus niet over de uren waarop ze wegens ziekte niet kunnen werken.

Afkopen van vakantie
De werknemer mag zijn vakantiedagen door de werkgever laten afkopen. Dat geldt alleen voor de dagen boven de wettelijk vastgestelde twintig vakantiedagen per jaar (bij een vijfdaagse werkweek). Heeft de werknemer het minimum aantal dagen in een bepaald jaar niet opgenomen, dan mag hij ze ook niet laten afkopen. Overigens kunnen werknemer en werkgever elkaar niet verplichten tot afkoop.

Opsparen en verjaren
De werknemer kan vakantiedagen meenemen naar een volgend jaar, of zelfs tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin hij de vakantiedagen heeft opgebouwd. Vakantiedagen verjaren namelijk pas na vijf jaar. Regelingen waarin staat dat niet opgenomen dagen vervallen, zijn in strijd met de wet.