Werknemers die een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is, willen verzorgen, kunnen langdurend zorgverlof opnemen. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

De regeling geldt niet voor andere familieleden of voor vrienden. Ook als iemand chronisch ziek is, kan men er geen beroep op doen.

Duur verlof
Het langdurend zorgverlof bedraagt maximaal zes keer de wekelijkse werktijd. In principe wordt dit over twaalf weken verdeeld. De werknemer gaat dus in deeltijd werken. In overleg kan men ook voor een andere spreiding van het verlof kiezen, maar het mag niet over een langere periode dan achttien weken worden uitgesmeerd. Voor parttime werknemers geldt het verlof naar verhouding.
Het verlof eindigt eerder dan afgesproken als de zieke weer beter wordt of overlijdt.

Overigens kunnen in de cao of regeling tussen werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken over de duur staan.

Loon
Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof, al kunnen er in de cao of bedrijfsregeling andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat de werkgever toch een deel van het loon doorbetaalt. Werknemers kunnen het verlof via de levensloopregeling financieren.

Aanvraag
De werknemer moet het verlof minstens twee weken van tevoren schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Deze moet vervolgens binnen een week beslissen. Bij geen bericht gaat het verlof gewoon in op de datum die de werknemer heeft voorgesteld.

De werkgever mag het verzoek alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen weigeren. Hij kan de werknemer wel vragen om aanvullende informatie, zoals een doktersverklaring. Is het verlof eenmaal goedgekeurd, dan kan de werkgever het niet meer intrekken.